Małgorzata Skubacz

Małgorzata Skubacz - psycholog, prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną od 1997 roku. Zajmuje się terapią indywidualną, rodzin i par.

Przez wiele lat współpracowała ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach prowadząc grupy terapeutyczne dla osób odchudzających się, szkolenia psychologiczne dla lekarzy i zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny i pielęgniarstwa.

Od 2002 roku jest nauczycielem psychoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Odbyła wiele specjalistycznych szkleń z zakresu psychoterapii, m.in. dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST, Niemcy.