PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR - Katowice

Pary decydują się na wspólny udział w psychoterapii, kiedy chcą przezwyciężyć kryzys w związku, przechodzą przez trudny etap związany z ważnymi zmianami życiowymi, szukają sposobu na odbudowę poczucia bliskości, zastanawiają się czy możliwa jest jeszcze wspólna przyszłość lub po prostu zadają sobie pytanie: jak uczynić swój związek bardziej szczęśliwym?

Często małżonkowie przychodzą na terapię w momencie, kiedy sami wyczerpali możliwości naprawy tego co się popsuło w ich związku. Przy pomocy terapeuty para szuka sposobów, by żyć dalej razem i tworzyć udany związek.

Na wstępnym etapie terapii małżeńskiej/par terapeuta pomaga w sprecyzowaniu wzajemnych oczekiwań partnerów wobec związku. Stwarza przestrzeń, w której każdy z partnerów może wyrazić swoje ważne potrzeby i usłyszeć jakie istotne oczekiwania ma jego partner, co pozwala na określenie wspólnego celu terapii, indywidualnego dla każdej pary.

Często nadrzędnym celem terapii par jest wzmocnienie lub odbudowa emocjonalnej więzi jaka łączy partnerów, która rozwijana jest m.in. poprzez wzrost świadomości ważnych potrzeb własnych i partnera, rozwijanie umiejętności komunikacji, zwiększenie pozytywnej wymiany między partnerami czy doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów i konfliktów.

Psychoterapia par w nurcie ericksonowskim pomaga odkryć mocne strony związku, bardziej efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby oraz tworzyć nowe perspektywy na przyszłość. W toku terapii partnerzy odkrywają na nowo swoje potrzeby i uczą się wyrażania ich w sposób, który zachęca partnera do tego, aby wyjść im naprzeciw. Będący efektem terapii wzrost gotowości do ciągłego poznawania partnera oraz bardziej efektywne zaspokajanie ważnych potrzeb w związku - skutkują większą satysfakcją z bycia razem, wzmacniają poczucie wspólnoty i bliskości między partnerami.

Terapia par jest adresowana do osób, które mają odwagę, by z pomocą terapeuty zbadać swoją relację (przyjrzeć się temu, co stanowi o jej sile oraz temu, co wymaga odnowy), są gotowe otworzyć się na nowe doświadczenia oraz podjąć pracę nad wprowadzaniem zmian we wspólnym życiu, by lepiej wykorzystać szansę jaką daje bycie razem.  


Sesja dla małżeństwa/pary trwa 60 minut.


Czas trwania całej terapii i częstotliwość spotkań zależy od przyczyny podjęcia terapii oraz uzgodnionego z parą celu terapii.


Koszt jednego spotkania od 120 zł do 140 zł.

„Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało Ci dane”

Milton H. Erickson