PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA - Katowice

Jedną z form terapii oferowanej przez Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach jest psychoterapia indywidualna, polegająca na indywidualnych spotkaniach Terapeuty i Pacjenta/Klienta.


Psychoterapia indywidualna jest skierowana do osób, które potrzebują pomocy w sytuacjach kryzysów życiowych, nagłych trudnych wydarzeń losowych, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami, bądź dolegliwościami.  Do udziału w sesjach indywidualnych zapraszamy również osoby, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz potrzebują podjąć ważną decyzję i wprowadzić w życie ważne dla siebie zmiany.

Terapia indywidualna to spotkania i rozmowy terapeutyczne, których celem są podróże w głąb siebie, szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych i konfliktowych, analiza relacji z innymi, wspólny (Pacjenta/Klienta i Terapeuty) namysł nad problemem. Nawet najtrudniejsze doświadczenia życiowe lub bolesne wspomnienia odkrywane w procesie psychoterapii Pacjent/Klient może spożytkować na swój własny sposób, uwalniając zablokowaną w nieświadomości energię życiową, którą może wykorzystać do realizacji swoich celów, pragnień i marzeń.

Sesje indywidualne przeznaczone są dla osób pełnoletnich i niezależnych ekonomicznie.

Sesja indywidualna trwa 50 minut. Czas trwania całej terapii i częstotliwość spotkań określana jest indywidualnie w kontrakcie zawieranym między Klientem a psychoterapeutą.

Koszt jednej sesji indywidualnej od 90 zł do 120 zł.

„I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”

Milton H. Erickson