Konsultacja psychologiczna (pierwsze spotkanie) - Katowice

Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu, jaki sprowadza osobę, parę czy rodziną na psychoterapię i poszukiwanie możliwych rozwiązań. Pierwsze spotkanie trwa około 50-60 minut i zazwyczaj kończy się ustaleniem indywidualnego, co do potrzeb i możliwości, rytmu psychoterapii.

Każdy psycholog pracujący w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach poza podstawowym wykształceniem zdobytym na studiach psychologicznych, posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskane zarówno na szkoleniach oraz kursach, jak i oparte na długoletnim doświadczeniu zawodowym. To, co wspólne, to pomoc psychologiczna i psychoterapia w podejściu ericksonowskim i systemowym. W obszarach kompetencji psychologów naszego zespołu znajdują się dziedziny takie jak terapia indywidualna, rodzinna, małżeństw i par, terapia uzależnień, psychoonkologia, prowadzenie treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych, psychodrama. Psychologowie Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach mają wiele lat doświadczenia w pracy zarówno w gabinecie prywatnym jak i jako psycholog w różnych placówkach służby zdrowia i oświaty.

Dzięki łączeniu wspólnej perspektywy oraz różnorodnych doświadczeń w katowickim Instytucie można znaleźć pomoc psychologiczną i terapeutyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb i sytuacji oraz odnaleźć możliwości do radzenia sobie i budowania dobrej przyszłości.


Koszt konsultacji indywidualnej od 90 zł do 120 zł; konsultacja dla pary lub rodziny od 120 zł do 140 zł.

„Dla każdej osoby wymyślam nową teorię i nowe podejście”

 Milton H. Erickson